Inschrijven – Patiëntstop

 


Tijdelijke patiëntenstop

Wij nemen op dit moment géén nieuwe patiënten aan.
Dit omdat wij gemerkt hebben dat de wachttijd voor een afspraak of vervolgbehandeling fors is toegenomen
en wij een groeiende praktijk niet te koste willen laten gaan aan de kwaliteit die wij willen leveren aan onze patiënten.

U kunt zich wel op de geïnteresseerden-lijst laten plaatsen.
Stuurt u hiervoor een mail naar: info@tandartshover.nl, of neem telefonisch contact op.

Op het moment dat wij weer nieuwe patiënten aannemen, nemen wij contact met ú op.
Wanneer dit het geval zal zijn, is nog niet te zeggen. Wij adviseren u om tot die tijd bij een andere tandarts ingeschreven te (blijven) staan.

Uw huistandarts kan u wel nog steeds verwijzen voor een Reconstructief behandelplan of deelbehandeling in het kader van de Restauratieve tandheelkunde. U kunt hiervoor niet zonder verwijzing terecht. Na behandeling zal u weer terugverwezen worden naar uw huistandarts voor reguliere controles en behandelingen.